dr inż. Dariusz Czekalski

Dyscypliny KBN: technika rolnicza, energetyka 

Specjalności: energetyka słoneczna, technika rolnicza

Stopień naukowy:
dr inż.

Zainteresowania naukowe: energetyka słoneczna

Stanowisko i miejsce pracy:
adiunkt, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |